Select Region:

 • Disha- Taeyang Eyes Nose Lips cover Name : Disha Sen
  Cover Song : Taeyang- Eyes Nose Lips
  Region : Kolkata | No : 143 | Category : Song Upload Date : 2017-05-25   | Likes : 6   |   Hits : 289
  VIEW SHARE

 • Big Bang - Lets Not Fall in Love Name : Gloria Gomes
  Cover Song : BIG BANG- Lets Not Fall In Love
  Region : Kolkata | No : 141 | Category : Song Upload Date : 2017-05-25   | Likes : 10   |   Hits : 364
  VIEW SHARE

 • Kpop Contest Song Cover Rough By Gfriend Name : Faria Kaiser
  Cover Song : Gfriend-Rough
  Region : Kolkata | No : 97 | Category : Song Upload Date : 2017-05-21   | Likes : 5   |   Hits : 599
  VIEW SHARE

 • Kpop contest 2017 Name : Lois Dan Tamang
  Cover Song : fox rain -lee sun hee
  Region : Kolkata | No : 93 | Category : Song Upload Date : 2017-05-21   | Likes : 0   |   Hits : 174
  VIEW SHARE

 • Kenny Liao - Bogoshipda Name : Kenny Liao
  Cover Song : Bogoshipda by Kim bum so
  Region : Kolkata | No : 83 | Category : Song Upload Date : 2017-05-19   | Likes : 15   |   Hits : 1907
  VIEW SHARE

 • KPOP CONTEST INDIA 2017 BREATHE BY LEE HI Name : Tashee Lhamu Barfungpa
  Cover Song : Tashee Lhamu Barfungpa
  Region : Kolkata | No : 77 | Category : Song Upload Date : 2017-05-19   | Likes : 4   |   Hits : 278
  VIEW SHARE